Fast ejendom Boligkøb, regulering af fast ejendom og lejeret

Gennem mange år har Sandager Advokaters jurister rådgivet om forhold omkring fast ejendom – køb og salg, mangelsager, regulering af fast ejendom samt lejeret. Vi har konkurrencedygtige faste priser på boligkøb – se under menuen ”priser”. Kontakt os for en uforpligtende vurdering af din sag om fast ejendom – se under menuen ”kontakt”. I det følgende kan du læse mere om de enkelte sagsområder:

Boligkøb

Boligkøb er nok det enkeltstående største køb/investering vi som private personer gør i livet. Det kan være ødelæggende for økonomien i mange år hvis købet går galt. Lad Sandager Advokater bistå dig for en tryg boligkøbs oplevelse, der begrænser chancerne for ubehagelige overraskelser. En bolighandel hos Sandager Advokater kan være med og uden ejendomsmægler på sælger-siden, og vil typisk have dette forløb:

 • Drøftelse med klient om købet, enten et forestående ønske eller et konkret foreliggende køb, hvor det nærmere forløb aftales
 • Modtagelse af alle dokumenter vedrørende handel, der gennemgås
 • Gennemgang af handlen på kontoret med klient hvor alle de konkrete forhold, forventninger hos køber og forudsætninger fastlægges. Også valg af finansiering gennemgås.
 • Kontakt til mægler med betingelserne for handlen (eller sælger hvis det er en handel uden mægler)
 • Forhandling om vilkårene med sælger/mægler
 • Endelig aftale
 • Skødeudkast udarbejdes og fremsendes til godkendelse hos mægler/sælger og klient
 • Skødet tinglyses digitalt
 • Betingelserne for frigørelse af købesum kontrolleres
 • Kontakt til bank og mægler om frigørelse
 • Refusionsopgørelse udarbejdes

Forældrekøb

Med faldende ejendomspriser er det igen blevet muligt for mange at hjælpe deres børn med køb af den første bolig til brug under fx studietiden.

Forældrekøb giver mulighed for, at den økonomiske stærke part – forældrene – køber en bolig som den økonomiske svage part – barnet – ellers ikke selv havde kunne købe.

Barnet betaler en leje, der efter skattereglerne skal være markedslejen (som dog kan være ret lav grundet, at lejen lejeretlig ikke må overstige det lejedes værdi), der dog sjældent vil dække omkostningerne ved at have boligen, hvilket underskud forældrene via reglerne om virksomhedsskatteordningen eller tilsvarende ordninger kan fradrag i anden indkomst, og opnå en skattebesparelse af. Forældrene skal, medmindre boligen forinden er overdraget til barnet (som der er skattelemplige muligheder for) betale skat af en evt. avance ved et salg. Lad Sandager Advokater bistå dig med jeres forældrekøb så det tilrettelægges korrekt og optimalt.

Mangler ved fast ejendom

Trods at der siden 1996 har været mulighed for at anvende ordningen med ejerskifteforsikring og tilstandsrapport ved salg af bolig, og mange sælgere har gjort anvendelse af ordningen og fremlagt en tilstandsrapport, har gennemgangen af ejendommen med beskrivelse i tilstandsrapporten ikke begrænset antallet af sager om mangler ved fast ejendom.

Nogen tror fejlagtigt, at tilstandsrapporten er en sikkerhed for, at der ikke kan være andre mangler ved ejendommen end dem beskrevet i rapporten, men rapporten bygger på en bygningsgennemgang, der kun skal angå forhold, der visuelt kan konstateres ved en umiddelbar gennemgang af ejendommen. Ejerskifteforsikringen har typisk en stor selvrisiko og dækker kun forhold, der er en forringelse af ejendommen i forhold til andre intakte ejendomme af tilsvarende alder m.v. Har sælger fremlagt forsikringstilbud med tilbud om betaling af ½ præmie på en 5 årige ejerskifteforsikring og en tilstandsrapport, kan krav mod sælger imidlertid kun rejses hvis sælger har handlet groft uagtsomt, givet garanti eller manglen angår forhold uden for bygningerne (grund, kloak o.lign).

Grov uagtsomhed foreligger hvis sælger trods viden eller nærliggende mistanke ikke har givet oplysninger om mangler i forbindelse med handlens indgåelse (typisk ved udfyldning af sælgeroplysningerne i tilstandsrapporten). Denne vurdering er konkret. Hvis loven ikke har været anvendt – f.eks. ved ejerlejligehdskøb hvor det ikke er sædvanligt at der foreligger en tilstandsrapport, gælder den ”gamle” ordning, hvor efter der kan rejses et erstatningskrav hvis sælger under handlen iokek har givet relevante oplysninger om mangelsforhold som en almindelig køber ville tillægge betydning eller hvis manglen – uanset den var skjult for sælger – er så væsentlig at den kan begrunde et afslag i købesummen.

Manglen skal normalt udgår 8-10 % af købesummen for at være tilstrækkelig væsentlig til at kunne begrunde et afslag.

Lejeret

Sandager Advokater har stor erfaring med lejeret – såvel privat lejeret som erhvervslejeret, og fører sager ved huslejenævnene, boligretterne og landsretterne herom.