Færdselsskader

Færdselsskader er den mest hyppigt forekommende skadestype. Sandager Advokater har i lang årrække særligt beskæftiget sig med skader forvoldt i trafikken, og navnlig med whiplash – se det særlige menupunkt om whiplash.

Jeg tilbyder uanset hvor i landet du bor en gratis, uforpligtende gennemgang af din sag og går jeg videre herfra tilbyder jeg ekstraordinært for advokatbranchen vilkår om ”ingen erstatning – ingen regning”. Læs nærmere under menupunktet herom og jeg ser frem til din henvendelse.

I det følgende gennemgås de særlige regler, der gælder for trafikskader.

For skader, der forvoldes af motorkøretøjer – biler, lastbiler, busser, motorcykler, knallerter m.v. – i brug på offentlige veje eller skade, der sker i tilknytning til brugen, gælder der et såkaldt objektivt ansvar.

Det objektive ansvar betyder, at bilens lovpligtige forsikring skal betale erstatning også selvom føreren ikke kan bebrejdes uheldet. Hér kræves blot årsagsforbindelse – at motorkøretøjet har forårsaget skaden. Krav om årsagsforbindelse rejser på den anden side nogle helt selvstændige problemer – ikke mindst i whiplash-sager, hvor de objektive fund (de skader der kan ses på et røntgenbillede m.v.) ofte er få og små og hvor der kan udvikles ret invaliderende skader ved påkørsel ved selv lave hastigheder.

Hvem er dækket af bilen lovpligtige ansvarsforsikring?

Dækket af den lovpligtige forsikring, og dermed har sikkerhed for at få erstatning for en personskade forvoldt af et motorkøretøj, er for det første den 3. mand – fodgængeren, cyklisten, personen i en anden bil m.v. – der påkøres. Men også personer i selve bilen kan være dækket.

Det gælder passagerer, medmindre det er ejeren, der er passager. Det indebærer, at selvom det er en soloulykke, der ikke implicerer andre, så er passagerer i bilen dækket af ansvarsforsikringen. Føreren/ejeren er dog ikke dækket i en soloulykke.

Hvad hvis modparten ikke har forsikring eller er ukendt?

Hvis bilen m.v., der forvolder skaden er uforsikret eller hvis modparten er ukendt (en der forlader ulykkesstedet førend identiteten er fastlagt) så kan der i stedet rejses krav over for Foreningen for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). Du har altså krav på personskadeerstatning selvom du ikke har fået noteret hvem modparten var eller selvom der ikke var en forsikring i kraft.

Uforpligtende vurdering

Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Det siger vores klienter

Læs vores referencer

Langt over mine forventninger

Jeg takker dig tusind gange for alt den hjælp du har ydet overfor mig, din venlighed og ikke mindst den professionelle service du har ydet i sagen samt den gode dialog overfor mig.

Meget tilfreds

Tak, og tusind tak for hjælp og ikke mindst støtte, når hjernen kørte forkert. Jeg er meget tilfredse og vil fremover anbefale jer.

Holder hvad han lover

Lars Sandager er en advokat, der holder mere end han lover! Lars Sandager får hermed min allerbedste anbefaling. Det er utroligt forfriskende og tillidsvækkende at møde en advokat, der kalder en spade for en spade og holder, hvad han lover (og lidt til).

Professionel tilgang

For det første vil jeg gerne takke for vores samarbejde igennem de sidst 4 år. Som jeg også skrev i 2017 ( inden sagen blev anket ) havde jeg aldrig opnået det flotte resultat uden Jeres professionelle tilgang til sagen. Endnu engang mange tak.

Meget tilfreds med aftalen

Jeg er meget tilfreds med vores aftale, samt måden sagen er blevet håndteret på. Uden professionel hjælp har jeg ikke kunnet klare det.

Egen skyld

Noget andet særligt for personskade forvoldt af et motorkøretøj er, at der stort set aldrig skal ske nedsættelse af erstatning på grund af egen skyld fra skadelidtes side. Efter almindelige erstatningsregler reduceres eller bortfalder en erstatning, hvis skadelidte selv har medvirket til skaden ved uagtsomhed/egen skyld.

Dette gælder ikke ved skade forvoldt af et motorkøretøj. Her gælder, at erstatningen kun nedsættes, hvis der er udvist kvalificeret grov uagtsomhed. Der kræves meget for at reducere erstatningen. Fra retspraksis kan bl.a. nævnes, at der i en sag ikke skete nedsættelse af erstatning trods, at den skadelidte havde en promille på 2,9 og havde løbet direkte ud foran en bil efter at have forceret et autoværn. Mange tror man ikke får erstatning fordi man selv var skyld i ulykken, men dette er altså ikke korrekt.

Faldskader

En hyppig forekommende skadestype er fald- eller glideskader, fx om vinteren, hvor der ikke er ryddeliggjort, over kanter og på trapper m.v. Ansvaret er et subjektiv ansvar efter culpareglen.

Ansvarsvurderingen i disse sager er meget konkrete og kræver fra rådgiverens side en stor grad af ”fornemmelse” for gældende ret og de konkrete forholds betydning for ansvarsvurderingen. Denne fornemmelse kræver erfaring som du får hos Sandager Advokater, der har ført en lang række af lignende sager. Jeg tilbyder en uforpligtende og gratis gennemgang af din sag til vurdering af ansvaret.

Kontakt os derfor uanset hvor i landet du bor.

Sagstyper