Sådan forløber en erstatningssag

Sådan forløber en erstatningssag

Sandager Advokater er landsdækkende eksperter i personskade. Med vores store erfaring, kan jeg hjælpe dig med at føre sag, hvis du har lidt skade i forbindelse med arbejde, trafikuheld eller andre ulykker.

Du kan læse mere om, hvordan en erstatningssag forløber nedenfor.

Hvis du skal have juridisk bistand i forbindelse med en skade, kan du ringe til os på telefon 89 88 42 65.

En erstatningssag har typisk – hvis følgerne ikke er forbigående – følgende forløb:

Fra skaden sker til 12 måneder efter:

  • Skaden sker.
  • Medicinske/lægelig behandling foretages.
  • De midlertidige, løbende erstatningskrav på svie- og smerte, behandlingsudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (hvis sådan tab er lidt) kan opkræves. Dette sker ofte med 2-3 måneders mellemrum, så det kan være en likviditetsbelastning at komme til skade.

Omkring 12 måneder efter skaden – der er fortsat følger af ulykken:

  • Når 12 måneder er forløbet siden skaden/seneste større behandling, kan der indhentes speciallægeerklæring. Speciallægen vælges i enighed.
  • Når speciallægeerklæringen foreligger og helbredstilstanden er varig, kan méngraden fastsættes. Er der ikke enighed herom kan spørgsmålet om méngrad forelægges Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Er det forinden sikkert at der vil komme et mén på mindst 5 %, kan a conto forlanges.

Omkring 18-36 måneder efter ulykken – erhvervsevnen er påvirket:

  • Er der fortsat reduceret evne til at arbejde skal arbejdsevnen/erhvervsevnen afklares. Dette sker i kommunalt regi, og kan først begynde når helbredstilstanden er varig og behandlingsmulighederne udtømte. Afklaringen kan derfor tidligst starte 12 måneder efter skaden, men ofte går der længere tid inden opstart.
  • Der forløber herefter typisk 12 måneder med et afklaringsforløb i kommunen, inden der kan træffes en kommunal social afgørelse.
    Når denne foreligger med erhvervsafklaring, kan tab af erhvervsevne vurderes. Typisk vil parterne ikke selv fastsætte/forhandle om denne, men spørgsmålet forelægges Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til vejledende udtalelse. Denne behandling i Styrelsen tager i hvert fald 12 måneder, således at et samlet forløb af en erstatningssag med tab af erhvervsevne tager i snit mindst 3 år.

Du kan selv medvirke til at holde sagsbehandlingstiden nede på mindst mulig ved at presse på i kommunen for en afgørelse, idet oplysningerne herfra indgår i erstatningssagen.

Uforpligtende vurdering

Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Det siger vores klienter

Læs vores referencer

Langt over mine forventninger

Jeg takker dig tusind gange for alt den hjælp du har ydet overfor mig, din venlighed og ikke mindst den professionelle service du har ydet i sagen samt den gode dialog overfor mig.

Meget tilfreds

Tak, og tusind tak for hjælp og ikke mindst støtte, når hjernen kørte forkert. Jeg er meget tilfredse og vil fremover anbefale jer.

Holder hvad han lover

Lars Sandager er en advokat, der holder mere end han lover! Lars Sandager får hermed min allerbedste anbefaling. Det er utroligt forfriskende og tillidsvækkende at møde en advokat, der kalder en spade for en spade og holder, hvad han lover (og lidt til).

Professionel tilgang

For det første vil jeg gerne takke for vores samarbejde igennem de sidst 4 år. Som jeg også skrev i 2017 ( inden sagen blev anket ) havde jeg aldrig opnået det flotte resultat uden Jeres professionelle tilgang til sagen. Endnu engang mange tak.

Meget tilfreds med aftalen

Jeg er meget tilfreds med vores aftale, samt måden sagen er blevet håndteret på. Uden professionel hjælp har jeg ikke kunnet klare det.