Varigt mén

Godtgørelse for varigt mén kompenserer, at du har ondt eller har en begrænset dagligdag på grund af følgerne af ulykken.

Der er ikke tale om et erstatningskrav, der dækker et tab, men en godtgørelse for et ikke-økonomisk tab. Det er en medicinsk vurdering.

Godtgørelsen er standardiseret og udbetales med kr. 10.135 pr. méngrad (2024-taksten, reguleres årligt). Godtgørelsen kan maksimalt andrage 120%.

Udmålingen sker på baggrund af genernes art og karakter på det tidspunkt, lidelsen er varig, sammenholdt med den vejledende méntabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udarbejder. Se méntabellen på http://www.ask.dk).

  • Der udmåles kun en godtgørelse, hvis ménet vurderes til at være mindst 5%.
  • Fra det 40. år foretages fradrag på grund af alder.
  • En typisk skade som whiplashskaden udmåles normalt til 8-10% varigt mén.
  • Vurderingen sker på det tidspunkt, helbredstilstanden er varig.
  • Det vil den normalt være, når der er gået 12 måneder siden ulykken.

Til brug for vurderingen er det sædvanligt, at der indhentes en speciallægeerklæring. Kan man ikke blive enig med modparten om ménets størrelse, er det en af de erstatningsposter, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan vurdere.

Havde du i forvejen lignende gener, vil der ved udmålingen ske fradrag på grund af forudbestående.

Der skal ikke ske fradrag, hvis du tidligere har haft lignende gener, og som var væk forud for ulykken. Havde du generne andre steder i kroppen, er der ingen konkurrence, og der vil ikke ske fradrag.

Har du brug for en erfaren advokat til at føre din erstatningssag?

Få juridisk bistand af personskadeadvokat, hvis du har fået varige mén af en personskade eller arbejdsskade.

Uforpligtende vurdering

Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Det siger vores klienter

Læs vores referencer

Langt over mine forventninger

Jeg takker dig tusind gange for alt den hjælp du har ydet overfor mig, din venlighed og ikke mindst den professionelle service du har ydet i sagen samt den gode dialog overfor mig.

Meget tilfreds

Tak, og tusind tak for hjælp og ikke mindst støtte, når hjernen kørte forkert. Jeg er meget tilfredse og vil fremover anbefale jer.

Holder hvad han lover

Lars Sandager er en advokat, der holder mere end han lover! Lars Sandager får hermed min allerbedste anbefaling. Det er utroligt forfriskende og tillidsvækkende at møde en advokat, der kalder en spade for en spade og holder, hvad han lover (og lidt til).

Professionel tilgang

For det første vil jeg gerne takke for vores samarbejde igennem de sidst 4 år. Som jeg også skrev i 2017 ( inden sagen blev anket ) havde jeg aldrig opnået det flotte resultat uden Jeres professionelle tilgang til sagen. Endnu engang mange tak.

Meget tilfreds med aftalen

Jeg er meget tilfreds med vores aftale, samt måden sagen er blevet håndteret på. Uden professionel hjælp har jeg ikke kunnet klare det.