Svie- og smerte

Få hjælp af advokat med speciale person- og arbejdsskadeerstatning

Hvis du har brug for hjælp til at føre din sag eller rådgivning i forbindelse med en personskade, der har efterladt dig med nedsat arbejdsevne eller tabt arbejdsfortjeneste, kan jeg hjælpe.

Fakta om erstatning for svie og smerte

Er du syg på grund af skaden – det vil sige helt eller delvist sygemeldt og er undergivet en eller anden form for behandling – så kan du kræve svie- og smertegodtgørelse med kr. 230 pr. dag, du er syg (2024 takst – reguleres årligt).

Ikke så få forsikringsselskaber mener, at kravet ophører, når du ikke længere er fuldtidssygemeldt, men vores opfattelse, som også støttes af retspraksis, er, at du har krav på en godtgørelse frem til det tidspunkt, hvor du har genoptaget dit arbejde i væsentligt samme omfang som før skaden. Det vil normalt forstås som i hvert fald 90% genoptagelse.

Selv når arbejdet er genoptaget, kan der undtagelsesvist kræves fortsat godtgørelse, hvis det er klart, at generne, trods genoptagelse, fortsat er væsentlige, og at genoptagelsen ikke kan ses som en tilkendegivelse af, at du er rask.

Ved vurderingen om fortsat krav på genoptagelse, vil det derfor, foruden genernes væsentlighed, også spille en stor rolle, om der er ydre grunde til genoptagelse, f.eks. at du er en nøgleperson, som arbejdsgiver skal bruge, eller en anden særlig situation på arbejdet, der gør din tilstedeværelse nødvendig, trods dine fortsatte gener.

Når sygdommen har stået på i godt 1 år, ophører kravet på grund af, at loven har et maksimum på kr. 88.500 (2024 takst).

Krav på godtgørelsen ophører, uanset fortsat sygdom, i øvrigt, når varigt mén er vurderet og godtgørelse herfor udbetalt.

Uforpligtende vurdering

Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Det siger vores klienter

Læs vores referencer

Langt over mine forventninger

Jeg takker dig tusind gange for alt den hjælp du har ydet overfor mig, din venlighed og ikke mindst den professionelle service du har ydet i sagen samt den gode dialog overfor mig.

Meget tilfreds

Tak, og tusind tak for hjælp og ikke mindst støtte, når hjernen kørte forkert. Jeg er meget tilfredse og vil fremover anbefale jer.

Holder hvad han lover

Lars Sandager er en advokat, der holder mere end han lover! Lars Sandager får hermed min allerbedste anbefaling. Det er utroligt forfriskende og tillidsvækkende at møde en advokat, der kalder en spade for en spade og holder, hvad han lover (og lidt til).

Professionel tilgang

For det første vil jeg gerne takke for vores samarbejde igennem de sidst 4 år. Som jeg også skrev i 2017 ( inden sagen blev anket ) havde jeg aldrig opnået det flotte resultat uden Jeres professionelle tilgang til sagen. Endnu engang mange tak.

Meget tilfreds med aftalen

Jeg er meget tilfreds med vores aftale, samt måden sagen er blevet håndteret på. Uden professionel hjælp har jeg ikke kunnet klare det.

Forældelse af erstatningskrav

Med nytårstømmermænd kan du risikere også at må konstatere, at dit krav på personsskade er forældet. Det er nemlig sådan, at de overgangsregler, der har været gældende med ikrafttræden af forældelsesloven pr. 1.1.2008 ophører pr. 1.1.2011, og dermed vil kun forældelseslovens regler gælde, herunder den 3 årige forældelse mod tidligere 5 år. Loven gælder også for skader før 1.1.2008.

I hvilke tilfælde skal jeg være særligt opmærksom på forældelse?

Reglerne er komplekse og der er mange undtagelser og grunde til midlertidige afbrydelse. Derfor bør du søge advokatbistand for at få vurderet om forældelse er et problem. Som du kan læse til sidst, tilbyder Sandager Advokater en gratis gennemgang og vurdering af din sag.

Generelt er der dog grund til at få spørgsmålet om forældelse undersøgt med det samme, hvis skadesdatoen i din sag er den 1.1. 2008 eller før.