Sandager Advokater

Landsdækkende advokatfirma med speciale i personskade- og arbejdsskadeerstatning

Blandt landets førende indenfor personskadeerstatning

Jeg er med mere end 500 verserende sager blandt de advokatkontorer, der har den absolut største viden om og erfaring med sager ang. personskadeerstatning.

Vores specialistviden som erstatningsadvokater indenfor personskade er afgørende for, at du som skadelidt kan få den erstatning, som du har krav på.

Kontakt os, hvis du har bruge for en erstatningsadvokat.

Din sag er vores sag

Jeg udfører landsdækkende juridisk arbejde efter de højeste faglige og etiske standarder. Jeg er dedikerede til at finde den bedste løsning, der passer til den konkrete sag og klient.

  • Høj faglighed og etik
  • Ingen erstatning, ingen betaling
  • Du er i centrum for sagsbehandlingen
  • Dokumenterede resultater

Vores jurister har i vidt omfang undervist eller skrevet artikler i de juridiske discipliner, jeg beskæftiger os med, og jeg har en målsætning om fortsat at udvikle vores produkter og faglighed til vores klienters fordel.

Jeg har mange års erfaring indenfor: færdselsskader, samt forskellige former for arbejdsskade og patientskader.

Uforpligtende vurdering

Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Det siger vores klienter

Læs vores referencer

Langt over mine forventninger

Jeg takker dig tusind gange for alt den hjælp du har ydet overfor mig, din venlighed og ikke mindst den professionelle service du har ydet i sagen samt den gode dialog overfor mig.

Meget tilfreds

Tak, og tusind tak for hjælp og ikke mindst støtte, når hjernen kørte forkert. Jeg er meget tilfredse og vil fremover anbefale jer.

Holder hvad han lover

Lars Sandager er en advokat, der holder mere end han lover! Lars Sandager får hermed min allerbedste anbefaling. Det er utroligt forfriskende og tillidsvækkende at møde en advokat, der kalder en spade for en spade og holder, hvad han lover (og lidt til).

Professionel tilgang

For det første vil jeg gerne takke for vores samarbejde igennem de sidst 4 år. Som jeg også skrev i 2017 ( inden sagen blev anket ) havde jeg aldrig opnået det flotte resultat uden Jeres professionelle tilgang til sagen. Endnu engang mange tak.

Meget tilfreds med aftalen

Jeg er meget tilfreds med vores aftale, samt måden sagen er blevet håndteret på. Uden professionel hjælp har jeg ikke kunnet klare det.

Uforpligtende gennemgang af din erstatningssag og landsdækkende sagsbehandling

Jeg holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse for at vurdere din sag, uden at det koster dig noget, og uanset hvor i landet du bor, kan jeg som regel behandle din sag.

Jeg ser frem til at gøre din sag til vores sag.

Indskydergaranti

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Sandager Advokater er medlem af: