Patientskader

Skader der opstår ved behandlinger på sygehus eller i primærsektoren (læger, kiropraktor m.v.) dækkes som en patientskade, hvis en af følgende 4 anerkendelsesgrunde foreligger:

  • Skaden skyldes en behandling under specialiststandard
  • Skaden med overvejende grad af sandsynlighed ville have været undgået ved en alternativ fremgangsmåde
  • Hvis skaden skyldes apparatur- eller materialesvigt
  • Der er tale om en komplikation som ikke skal tåles – der ses i den forbindelse på sjældenheden af komplikationen og dens alvor i forhold til grundlidelsen (det man behandles for) alvor. Jo alvorligere grundlidelse desto mere skal man tåle uden ret til erstatning.

Patientforsikringen behandler sagerne i 1. instans med klagemulighed til Patientskadeankenævnet. Skader påført af lægemidler behandles efter særskilte regler.

I kravet om, at der skal foreligge en ”skade” foruden en anerkendelsesgrund, ligger, at patientens helbredssituation skal skyldes patientskaden og ikke den uundgåelige del af grundlidelsen.

Som patient er man pr. definition i forvejen syg, og den del af helbredsforringelsen, der skyldes denne grundlidelse, selv hvis den var behandlet korrekt m.v., erstattes ikke. Kun merskaden på grund af patientskaden erstattes.

Er der foretaget en behandling under fx specialiststandard, men dette ikke beviseligt har ført til en helbredsforringelse, ydes der således ingen erstatning, idet der ikke er en skade/tab eller i hvert fald ikke en årsagssammenhæng.

Sandager Advokater bistår i patientskader ved de administrative klageorganer og domstolene, kontakt os og få en uforpligtende vurdering – se under ”kontakt”.