Sådan forløber en erstatningssag

Sandager Advokater er landsdækkende eksperter i personskade. Med vores store erfaring, kan vi hjælpe dig med at føre sag, hvis du har lidt skade i forbindelse med arbejde, trafikuheld eller andre ulykker.

Du kan læse mere om, hvordan en erstatningssag forløber nedenfor.

Hvis du skal have juridisk bistand i forbindelse med en skade, kan du ringe til os på telefon 45 93 21 50.

En erstatningssag har typisk – hvis følgerne ikke er forbigående – følgende forløb:

Fra skaden sker til 12 måneder efter:

  • Skaden sker
  • Medicinske/lægelig behandling foretages
  • De midlertidige, løbende erstatningskrav på svie- og smerte, behandlingsudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (hvis sådan tab er lidt) kan opkræves. Dette sker ofte med 2-3 måneders mellemrum, så det kan være en likviditetsbelastning at komme til skade.

Omkring 12 måneder efter skaden – der er fortsat følger af ulykken:

  • Når 12 måneder er forløbet siden skaden/seneste større behandling, kan der indhentes speciallægeerklæring. Speciallægen vælges i enighed.
  • Når speciallægeerklæringen foreligger og helbredstilstanden er varig, kan méngraden fastsættes. Er der ikke enighed herom kan spørgsmålet om méngrad forelægges Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Er det forinden sikkert at der vil komme et mén på mindst 5 %, kan a conto forlanges.

Omkring 18-36 måneder efter ulykken – erhvervsevnen er påvirket:

  • Er der fortsat reduceret evne til at arbejde skal arbejdsevnen/erhvervsevnen afklares. Dette sker i kommunalt regi, og kan først begynde når helbredstilstanden er varig og behandlingsmulighederne udtømte. Afklaringen kan derfor tidligst starte 12 måneder efter skaden, men ofte går der længere tid inden opstart.
  • Der forløber herefter typisk 12 måneder med et afklaringsforløb i kommunen, inden der kan træffes en kommunal social afgørelse.

Når denne foreligger med erhvervsafklaring, kan tab af erhvervsevne vurderes. Typisk vil parterne ikke selv fastsætte/forhandle om denne, men spørgsmålet forelægges Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til vejledende udtalelse. Denne behandling i Styrelsen tager i hvert fald 12 måneder, således at et samlet forløb af en erstatningssag med tab af erhvervsevne tager i snit mindst 3 år.

Du kan selv medvirke til at holde sagsbehandlingstiden nede på mindst mulig ved at presse på i kommunen for en afgørelse, idet oplysningerne herfra indgår i erstatningssagen.

Få hjælp af et af landet førende advokatkontorer indenfor personskade

Ring til os på telefon 45 93 21 50, og fortæl os om din skade, så afklarer vi om du har en sag. Vi arbejder efter princippet: "No cure, no pay"

Lars Sandager, Advokat med speciale personskade

Få en uforpligtende vurdering

Har du været udsat for personskade? Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Sandager Advokater er medlem af: