Varigt mén

Godtgørelse for varigt mén kompenserer, at du har ondt eller har en begrænset dagligdag på grund af følgerne af ulykken.

Der er ikke tale om et erstatningskrav, der dækker et tab, men en godtgørelse for et ikke-økonomisk tab. Det er en medicinsk vurdering.

Godtgørelsen er standardiseret og udbetales med kr. 9.505,- pr. méngrad (2022-taksten, reguleres årligt). Godtgørelsen kan maksimalt andrage 120%.

Udmålingen sker på baggrund af genernes art og karakter på det tidspunkt, lidelsen er varig, sammenholdt med den vejledende méntabel, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udarbejder. Se méntabellen på http://www.ask.dk).

  • Der udmåles kun en godtgørelse, hvis ménet vurderes til at være mindst 5%.
  • Fra det 40. år foretages fradrag på grund af alder.
  • En typisk skade som whiplashskaden udmåles normalt til 8-10% varigt mén.
  • Vurderingen sker på det tidspunkt, helbredstilstanden er varig.
  • Det vil den normalt være, når der er gået 12 måneder siden ulykken.

Til brug for vurderingen er det sædvanligt, at der indhentes en speciallægeerklæring. Kan man ikke blive enig med modparten om ménets størrelse, er det en af de erstatningsposter, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan vurdere.

Havde du i forvejen lignende gener, vil der ved udmålingen ske fradrag på grund af forudbestående.

Der skal ikke ske fradrag, hvis du tidligere har haft lignende gener, og som var væk forud for ulykken. Havde du generne andre steder i kroppen, er der ingen konkurrence, og der vil ikke ske fradrag.

Har du brug for en erfaren advokat til at føre din erstatningssag?

Få juridisk bistand af personskadeadvokat, hvis du har fået varige mén af en personskade eller arbejdsskade.

Ring til os på 45 93 21 50 eller benyt dig af kontaktformularen.