Tingskade

Tingskade omfattes ikke af erstatningsansvarsloven. Tingskade, det vil sige skade på tøj, cykel eller andre genstande, skal erstattes efter almindelig erstatningsret. Som udgangspunkt skal erstatningen udmåles til tabet uden forbedring.

Det betyder, at det ikke er nyanskaffelsesprisen, der erstattes, men kun genstandens værdi, som den var.