Tab af forsørger

Medfører ulykken døden, kan der under visse betingelser kræves erstatning til de efterladte.

Var skadelidte gift eller samlevende, er erstatningen først og fremmest erstatning for tab af forsørger, der beregnes som 30% af den erstatning, der ville være udbetalt for 100% tab af erhvervsevne.

Dertil kan der kræves dækning af forskellige positive udgifter til gravsted og begravelse, eller alternativt et overgangsbeløb.

Til børn under 18 år kan der kræves erstatning beregnet på baggrund af afdødes indkomstforhold.