Tab af erhvervsevne til børn under 15 år

Hvis skadelidte var under 15 år, da skaden skete, så udmåles erstatning for tab af erhvervsevne ikke på grund af en prognose om indtjeningsevnen, men alene ud fra méngraden.

Det betyder, at selv ved mindre invaliditet, der giver 5% varigt mén, skal der betales for tab af erhvervsevne.