Svie- og smerte

Få hjælp af advokat med speciale person- og arbejdsskadeerstatning

Hvis du har brug for hjælp til at føre din sag eller rådgivning i forbindelse med en personskade, der har efterladt dig med nedsat arbejdsevne eller tabt arbejdsfortjeneste, kan vi hjælpe. 

Fakta om erstatning for svie og smerte

Er du syg på grund af skaden – det vil sige helt eller delvist sygemeldt og er undergivet en eller anden form for behandling - så kan du kræve svie- og smertegodtgørelse med kr. 215 pr. dag, du er syg (2022 takst – reguleres årligt).

Ikke så få forsikringsselskaber mener, at kravet ophører, når du ikke længere er fuldtidssygemeldt, men vores opfattelse, som også støttes af retspraksis, er, at du har krav på en godtgørelse frem til det tidspunkt, hvor du har genoptaget dit arbejde i væsentligt samme omfang som før skaden. Det vil normalt forstås som i hvert fald 90% genoptagelse.

Selv når arbejdet er genoptaget, kan der undtagelsesvist kræves fortsat godtgørelse, hvis det er klart, at generne, trods genoptagelse, fortsat er væsentlige, og at genoptagelsen ikke kan ses som en tilkendegivelse af, at du er rask.

Ved vurderingen om fortsat krav på genoptagelse, vil det derfor, foruden genernes væsentlighed, også spille en stor rolle, om der er ydre grunde til genoptagelse, f.eks. at du er en nøgleperson, som arbejdsgiver skal bruge, eller en anden særlig situation på arbejdet, der gør din tilstedeværelse nødvendig, trods dine fortsatte gener.

Når sygdommen har stået på i godt 1 år, ophører kravet på grund af, at loven har et maksimum på kr. 83.000 (2022 takst).

Krav på godtgørelsen ophører, uanset fortsat sygdom, i øvrigt, når varigt mén er vurderet og godtgørelse herfor udbetalt.

Ring til Sandager Advokater i dag på telefon 45 93 21 50