Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan af både skadelidte som skadevolder blive bedt om at udtale sig om mengrad og tab af erhvervsevne mod et gebyr. Det er således ikke kun i arbejdsskadesager, at Styrelsen medvirker, men i modsætning til arbejdsskadesagerne, kan udtalelsen ikke påklages til Ankestyrelsen.

Er man utilfreds med en udtalelse skal den indbringes for domstolene i en sag mellem skadevolder og skadelidte. Sagsbehandlingstiden ved Styrelsen er lang – ca. 6 måneder hvis udtalelsen kun angår varigt mén og 12-18 måneder hvis den omfatter tab af erhvervsevne.

Lars Sandager, Advokat med speciale personskade

Få en uforpligtende vurdering

Har du været udsat for personskade? Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Sandager Advokater er medlem af: