Priser

For ejendomshandler har vi faste priser

  • Villa, ejerlejlighed, sommerhus: Kr. 11.875  inkl. moms
  • Liebhaveri: (handelspris over kr. 6 mio) kr. 15.000 inkl. moms
  • Handel uden mægler: 15.000 inkl. moms
  • Forældrekøb: kr. 12.000 inkl. oprettelse af lejekontrakt
  • Andre handler og erhvervskøb: Konkret forhandling – kontakt for pris

For nærmere orientering om hvilken bistand, der er indeholdt i forbindelse med berigtigelse af handel henvises til menupunktet “kompetencer” og underpunktet “boligkøb, regulering af fast ejendom og lejeret”.

Honorar i øvrige sagstyper

Øvrige sager afregnes efter medgået tid og under hensyntagen til sagens udfald, sagens genstand og øvrige forhold, så du er sikker på, at der er forholdsmæssighed mellem honorarets størrelse og det sagen har angået og resultatet af sagen.

I forbrugerforhold vil du altid ved sagens opstart modtage en skriftlig bekræftelse fra Sandager Advokater indeholdende nærmere oplysninger om hvordan salæret beregnes og indeholdende et estimat over det tidsforbrug, der forventes på sagen.