Honorar

Der afregnes efter medgået tid og under hensyntagen til sagens udfald, sagens genstand og øvrige forhold, så du er sikker på, at der er forholdsmæssighed mellem honorarets størrelse og det sagen har angået og resultatet af sagen.

I forbrugerforhold vil du altid ved sagens opstart modtage en skriftlig bekræftelse fra Sandager Advokater indeholdende nærmere oplysninger om, hvordan salæret beregnes.