Ingen erstatning – ingen regning

En advokat har krav på sit honorar uanset om sagen vindes eller ej. Hos Sandager Advokater har vi gjort op med det princip. Når vi siger “vores” sag, så mener vi det også når sagen skal afregnes. Vi arbejder derfor ud fra et “No Cure – No Pay” princip, så vi kun skal have et salær fra dig, hvis du får en erstatning, og ikke hvis sagen må opgives på grund af, at der ikke er udsigt til erstatning. 

Hvis sagen stopper af andre grunde, så afregnes der et salær efter medgået tid, sagens karakter og øvrige omstændigheder. I tilfælde af at sagen overgår til retssag, gælder der andre afregningsregler, men du vil som udgangspunkt ved en retssag have ret til enten retshjælp over din forsikring eller fri proces.

I de sager, og det er heldigvis langt de fleste, hvor der kommer en erstatning, afregninger vi efter hvor meget tid vi har brugt (du får ved sagens begyndelse en ordrebekræftelse, der indeholder nærmere oplysninger om salæret og estimat over den tid, der skal bruges på sagen), men i høj grad også efter sagens størrelse, så der er en forholdsmæssighed mellem sagens betydning og værdi for dig, og det salær du skal betale.

Der skal ikke være økonomiske årsager bag tilbageholdenhed ved at gå til os for professionel rådgivning!