Hvem er vi

Sandager Advokater har følgende dygtige medarbejdere: 


Lars Sandager

Advokat med møderet for Højesteret og indehaver

Uddannelse: 1999 – cand.jur fra Århus Universitet. 
Lars har igennem en årrække undervist i juridiske fag på grunduddannelsen på Københavns Universitet som undervisningsassistent og som ekstern lektor. Han har derigennem, i kombination med en generel erhvervserfaring, et bredt juridisk fundament med fokus på retssagsbehandling, erstatnings- og forsikringsret, selskabs- og erhvervsret samt entreprise- og skatteret.

Email: ls@sandageradvokater.dk


Christina Toxværd

Advokat

Christina har arbejdet indgående med personskade/arbejdsskadesager i 19 år som ansat ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og senest ved Ankestyrelsen, hvor hun var tilknyttet styrelsens advokatfunktion. Christina kan bruge sin viden fra sit arbejde ”på den anden side” til gavn for din sag.

Email: ct@sandageradvokater.dk


Bettina Abildskov Nielsen

Advokatsekretær

Bettina er sekretær for Lars Sandager og Christina Toxværd.

Email:  bn@sandageradvokater.dk


Hanne Bisgaard

Advokatsekretær

Hanne er sekretær for Lars Sandager og bogholder.

Email: hb@sandageradvokater.dk