Forsikringsforhold og klageadgang

Sandager Advokater er medlem af Danske Advokater og Det Danske Advokatsamfund og opfylder til alle tider de regler og krav, der udstikkes for advokatvirksomheder og regler om “best practice”.

Advokaterne hos Sandager Advokater er beskikkede advokater af Justitsministeriet.

Sandager Advokater har lovpligtig ansvarsforsikring og garanti i tegnet HDI-Gerling (Dahlberg assurance brokers A/S) med en dækningssum kr. 3 mio pr. år pr. advokat samt kr. 5 mio i garantidækning.

Klageadgang

Der kan klages over en advokats salær og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33969798. Klage skal som udgangspunkt indgives inden 1 år.

Nærmere info fås på nævnets hjemmeside, klik her.