Kontakt Sandager Advokater

Du er altid velkommen til at kontakte Sandager Advokater, hvis du har spørgsmål, ligesom vi uforpligtende gerne vil vurdere din sag uden det koster dig noget.

Kontakt os pr. telefon 89 88 42 65, skriv til info@sandageradvokater.dk eller brug formularen.

Få et uforpligtende gennemgang

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse for at vurdere din sag, uden at det koster dig noget, og uanset hvor i landet du bor, kan vi som regel behandle din sag. Tager vi din sag, får du kun en regning hvis du får erstatning.

Vi ser frem til at gøre din sag til vores sag.

Klageadgang

Advokaterne hos Sandager Advokater beskikkede af Justitsministeriet advokater og medlemmer af Advokatsamfundet og følger de advokatetiske regler, herunder RPL § 126.

I overensstemmelse med de advokatetiske regler skal jeg oplyse om at du har mulighed for at klage over advokatadfærd og salær til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København.
Klager skal indgives inden 1 år.

For flere informationer om Nævnet henvises til Advokatsamfundet.dk

Indskydergaranti

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Værneting:

Sandager Advokaters værneting er Retten i Lyngby.

Ansvarlig indehaver: advokat Lars Sandager
Cvr.nr: 32165974
Bank: Ringkjøbing Landbobank, klientkonto 7670 2750722

Lars Sandager, Advokat med speciale personskade

Få en uforpligtende vurdering

Har du været udsat for personskade? Få en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Sandager Advokater er medlem af: