Hundeskader

For hunde gælder som for motorkøretøjer et objektivt ansvar, dvs. at besidderen af en hund er erstatningsansvarlig for alle skader en hund forvolder uanset om der er noget at bebrejde besidderen. Det kunne være, at du i bil må undvige for en hund eller bliver bidt eller væltet af en hund. Det strenge hundeansvar ledsages af en lovpligtig ansvarsforsikring. Kendes besidderen af en hund ikke eller er hunden uforsikret, kan du få din erstatning alligevel da der er en erstatningsfond, der dækker skader forvoldt af ukendte eller uforsikret hunde.

Besidderen er ikke det samme som ejeren af en hund. Efter nyere retspraksis kan besiddelsen opstå efter blot få dages pasning af en andens hund.

Kontakt os for en forpligtende drøftelse af din sag uanset hvor i landet du bor – se under menupunktet ”kontakt”.