Hvem er vi

Sandager Advokater har følgende dygtige medarbejdere: 


Lars Sandager

Advokat med møderet for Højesteret

Uddannelse: 1999 – cand.jur fra Århus Universitet. Tilknyttet kontoret siden 1999.
Lars har igennem en årrække undervist i juridiske fag på grunduddannelsen på Københavns Universitet som undervisningsassistent og som ekstern lektor. Han har derigennem, i kombination med en generel erhvervserfaring, et bredt juridisk fundament med fokus på retssagsbehandling, erstatnings- og forsikringsret, selskabs- og erhvervsret samt entreprise- og skatteret.

Email: ls@sandageradvokater.dk


Søs Wejse Lodberg

Advokat med møderet for landsretterne

Uddannelse: 2005 – cand.jur fra Københavns Universitet
Ansat ved Sandager Advokater fra 2011. Søs arbejder med erstatningsret, men har derudover også stor erfaring og ekspertice i sager om familie- og arveret.

Email: swl@sandageradvokater.dk


Leif Donbæk Thomsen

Advokatfuldmægtig

Leif har en fortid i Arbejdsmarkedets erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) og har arbejdet med og skrevet om PTSD og psykiske skader ikke mindst i forhold til veteraner som han er specialist i. Leif arbejder generelt med personskade og med ansættelsesret.

Email: ldt@sandageradvokater.dk


Vivian Køhler

Advokatfuldmægtig

Vivian arbejder med personskade- og forsikringsret generelt.

Email: vk@sandageradvokater.dk


Hanne Bisgaard

Advokatsekretær

Hanne er sekretær for Lars Sandager.

Email: hb@sandageradvokater.dk


Pia Kirkensgaard

Sekretær

Pia er advokat for Lars Sandager og Leif Donbæk Thomsen

Email: pk@sandageradvokater.dk


Bettina Abildskov Nielsen

Sekretær

sekretær for Lars Sandager, Søs Wejse Lodberg og Vivian Køhler

Email:  bn@sandageradvokater.dk